Henover sommeren 2015, blev  de gamle vandure udskiftet. Bestyrelsen undersøgte markedet meget omhyggeligt, og valget faldt på Kamstrups Multical 21 vandmålere.
Disse målere repræsenterer den nyeste teknologi og indeholder ingen bevægelige dele. Samtidig kan urene fjernaflæses, hvilket giver os en række særdeles nyttige muligheder. Se mere herom under måleraflæsning.

I forbindelse med udskiftningen, blev der monteret kontrollerbare kontraventiler, hvilket i dag er et lovkrav. Se billedet til højre.