Persondataforordningen

Den 25. maj 2016 blev den nye persondataforordning (GDPR) fra EU vedtaget. Den trådte i kraft den 25. maj 2018 og indgår i EU-landenes egne lovgivninger på området, dog med plads til national supplerende lovgivning på en række områder.

For at efterkomme myndighedernes krav, vil Ginnerup Vandværk’s Persondatapolitik være tilgængelig her på siden.