Velkommen til Ginnerup vandværks hjemmeside.

Siden henvender sig primært til vandværkets ejere/aftagere og vil indeholde stort set alle de informationer man som aftager/ejer kunne have brug for. Personer udenfor denne gruppe er selvfølgelig velkommen til et se med. Over menu-linien vil vandværkets logo altid stå i venstre side.
I højre side findes et lille symbol der til enhver tid vil afspejle vandværkets driftsstatus.
Herunder vises de symboler der kan komme i brug.
I de kommende uger vil hjemmesiden gennemgå en række opdateringer der vil medføre korte afbrydelser af ca. 1/2 times varighed. Det vil fremgå af siden når den er oppe igen. 

Statussumbol for normal drift.
Det er dette symbol der helst altid skulle stå i øverste højre hjørne, så forhåbentlig er det kun yderst sjældent de andre symboler kommer i spil.

Driftsstop på vandværket 

Der er i øjeblikket repationsarbejde på værk eller vandledninger. Hvis en reparation kræver afbrydelse for hele eller dele af forsy-ningsområdet, vil de berørte få direkte besked.

Symbolet indikerer direkte drift.
Direkte drift betyder værket kører udenom filtre og tank, men forbrugeren berøres ikke.

Kogeanbefaling. Symbolet vi forhåbentlig aldrig kommer til at bruge. Skulle det nogensinde ske, vil embedslægen altid være indraget. Alle aftagere vil blive kontaktet personligt og videre tiltag vil blive meddelt.